VÝROBCE MADEIRY JUSTINO’S

Justino’s, jakožto jeden z osmi výrobců fortifikovaného vína z Madeiry a zároveň největší výrobce se 60–70% podílem veškeré vyrobené madeiry, zpracovává zhruba 1 500 tun hroznů, dodávaných v průměru 800 pěstiteli.

Hrozny se během sklizně po dodání od pěstitelů posoudí co do kvality, zváží a odebere se z nich vzorek šťávy, aby se zjistilo, jakým potenciálním procentem alkoholu disponují. Následně se hrozny zbaví stopek a šťáva se z nich získává šetrným rozmáčknutím mezi válečky, aby se nenarušily slupky a jádra. Jak stopky, tak slupky a jádra by svou hořkostí mohly ovlivnit výslednou chuť nežádoucím způsobem.

Pokud jsou zpracovávány bílé odrůdy, je následujícím krokem výrobního postupu získání zbylé šťávy obsažené ve slupkách dalším šetrným presováním ještě před procesem kvašení, protože šťávy z bílých odrůd se nenechávají ve společnosti Justino‘s kvasit se slupkami. V tomto případě trvá kvašení 7–12 dnů.
Jinak je tomu u červených hroznů odrůdy Tinta Negra, ze kterých se vyrábí sladké a polosladké Justino’s madeiry a ročníkové Colheity. V tom případě se nechávají šťávy kvasit se slupkami, aby bylo dosaženo maximální extrakce barvy. Z toho důvodu jsou také šťávy během fermentace čtyřikrát za den po dobu 10–15 minut „pumpovány“ ze spodní části fermentačního tanku o obsahu 55 000 litrů nahoru. Slupky jsou tím pádem presovány až po procesu kvašení.

K fermentaci se používají přirozené kvasinky, které se nachází na hroznech a ve vinařstvích. Poté co je přidán oxid siřičitý, aby odstranil bakterie, začnou kvasinky měnit cukry obsažené ve šťávě na alkohol. Během tohoto kroku některé kvasinky zemřou a ty odolnější pokračují v procesu, který trvá 2–6 dnů.

Potom přijde na řadu fortifikace a zrání. Fortifikací se rozumí zastavení kvasného procesu přidáním vinného destilátu. V případě madeiry Justino’s se jedná o 96% alkohol. Pokud fortifikujeme brzy, bude Madeira sladší, protože nebudou ještě všechny cukry přeměněné v procesu kvašení na alkohol. Naopak čím později k tomuto kroku přistoupíme, tím bude madeira sušší.

Svůj unikátní charakter získává madeirské víno díky dlouhé oxidaci během zrání, vysoké úrovni alkoholu a přírodní kyselosti. Tyto vlastnosti z něj dělají víno velmi dlouhé životnosti. Na rozdíl od portských vín můžete mít láhev madeiry otevřenou i po velice dlouhou dobu, aniž by to její obsah znehodnotilo.